Västervik i samverkan

  • PDF

Linderson Consulting i samverkan. Västervik Framåt är en ideell förening i Västervik som verkar för att främja företagande i Västervik Kommun.

Linderson Consultning fick uppdrag att samverka för fem företag i regionen.(In Swedish)

Förändringar sker löpande inom företagsvärlden och så även i Västervik. Historiskt har Västervik stått för en stor produktion av motor och segelbåtar, tyvärr har en vikande världsmarknad negativt påverkat många företag i regionen.

Genom Västervik framåt skapas nya modeller för dessa företag som besitter en mycket hög kompetens inom sina olika områden. Att cocha dessa företag har varit en del av Linderson Consultings uppdrag.

Att hitta nya marknader att göra en översyn på hur företagen marknadsför sina produkter och tjänster har varit en del i uppdraget. Allt från att hitta nya marknader till att skapa intressanta och nytänkande profiler för dessa företag har varit en viktig del.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa kontakta oss förutsättningslöst.


Contact.

Torbjörn Linderson
Phone: +46 0708 410 283
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 14:02

You are here: Projects Västervik i samverkan